Medewerkersenquête

Iedere drie jaar hebben de medewerkers van Knorr-Bremse wereldwijd de mogelijkheid om hun mening over hun werkgever te ventileren. Daarbij wordt, dankzij de uitvoering door een onafhankelijk instituut, de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens gegarandeerd. De enquêteformulieren worden anoniem beoordeeld, waardoor niets tot afzonderlijke personen kan worden herleid.

Het doel van de enquête is om, naast het meten van de tevredenheid van medewerkers, ideeën en suggesties ter verbetering van de werkomstandigheden te verzamelen en realiseren. In een afgestemd en duidelijk gedefinieerd proces worden de resultaten naar de medewerkers gecommuniceerd, samen met de medewerkers in workshops uitgewerkt en als uiteindelijk resultaat daarvan worden afzonderlijke maatregelen getroffen.

Alle maatregelen en voorstellen uit de laatst uitgevoerde, derde wereldwijde medewerkersenquête werden voor het eerst centraal in een onlinedatabank geregistreerd. Daarin werden tevens de door de teams gedefinieerde verantwoordelijkheden opgenomen. In totaal zijn wereldwijd 90 voorstellen en 449 maatregelen van 73 verschillende teams gedefinieerd.

Het instrument van de medewerkersenquête heeft bij Knorr-Bremse inmiddels een vaste plaats verworven en maakt gedifferentieerde beschouwingen en beoordelingen mogelijk. De relatieve trend sinds 2002 is duidelijk positief en bij vrijwel alle onderwerpen ligt Knorr-Bremse boven het benchmark-gemiddelde.

Neem contact met ons op

Voor vragen en wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Share