Verantwoordelijkheid – Corporate ResponsibilitySinds de oprichting in 1905 heeft Knorr-Bremse zich ontwikkeld tot wereldwijde marktleider voor rem- en on-board-systemen voor spoorvoertuigen en bedrijfswagens. Vandaag de dag vertrouwen er dagelijks meer dan een miljard mensen op de veiligheid van onze producten. Voor ons brengt dit een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee die van invloed is op al onze bedrijfsaspecten. Hiertoe behoren het aanbieden van veilige, betrouwbare en efficiënte producten en technologieën alsmede onze productiemethodes, die eveneens aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieuvriendelijkheid moeten voldoen. Als internationaal actieve onderneming beschouwen we het bovendien als onze taak om op al onze locaties de naleving van mensenrechten en erkende arbeidsnormen te waarborgen en ons wereldwijd maatschappelijk te engageren.

Juist als familiebedrijf zijn we sinds jaar en dag sterk op de toekomst gericht. Om die reden streven we ernaar om binnen ons werkbereik een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van economie, milieu en maatschappij te leveren. Binnen onze ondernemerscontext beschouwen wij duurzaamheid als een integraal onderdeel van de economische, maatschappelijke en ecologische aspecten binnen de bedrijfsactiviteiten. Hierdoor aanvaarden we als onderneming niet alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar versterken we ook onze bedrijfsstrategieën op lange termijn. Verantwoordelijk handelen vormt een essentieel onderdeel om de toekomst van onze onderneming veilig te stellen.

CR als vast onderdeel van onze bedrijfsstrategie

Verantwoordelijk en duurzaam ondernemen vormt een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie van Knorr-Bremse. Kernelementen van onze strategie zijn:

Vruchtbare groei als wereldwijde systeemleverancier: oOm de economische duurzaamheid te intensiveren, concentreren we ons op kerncompetenties van ons bedrijf in de divisies Systemen voor spoorvoertuigen en Systemen voor bedrijfswagens.

Internationale en lokale aanwezigheid: conform de regionale benadering van Knorr-Bremse bouwen wij onze productie- en ontwikkelcapaciteiten in de markt op locatie op. Hierdoor bedienen we direct de lokale markten, creëren we arbeidsplaatsen en positioneren we ons als partner binnen de regio.

Innovatiekracht: als technologisch leider realiseren we toekomstgerichte oplossingen. Een optimale veiligheid is daarbij ons primaire doel. Daarom bouwen we onze onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten continu uit – ook met het oog op efficiency van energie en ressources. Want op het gebied van ecologische vraagstukken zien we steeds meer economische kansen.

Klantgerichtheid: wij beschouwen onze klanten als partners, met wie wij in ontwikkelingsprojecten zeer nauw kunnen samenwerken. Door onze wereldwijde aanwezigheid in de nabijheid van de klanten en markten zijn we in staat om producten op maat aan te bieden. Bovendien streven we er steeds naar om onze klanten een duidelijke meerwaarde te bieden.

Toegevoegde waarde op de lange termijn: duurzaamheid is voor ons een van de strategische onderwerpen en is verankerd binnen de operatieve processen, de bedrijfsstrategie en de bedrijfsfilosofie. Wij streven er continu naar ons verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Share