Internationaal werken

De wereld van Knorr-Bremse verbreedt de horizon

Medewerkers van het Knorr-Bremse-concern werken overal ter wereld. Met meer dan 85vestigingen in 29 landen is Knorr-Bremse wereldwijd overal vertegenwoordigd.

Bij Knorr-Bremse heeft u de kans om een volgend interessant hoofdstuk aan uw carrière toe te voegen en uw horizon te verbreden.

Succesfactoren voor een geslaagde uitzending

Meer dan 150 naar het buitenland uitgezonden medewerkers dragen nu al hun steentje er aan bij, dat wij als onderneming steeds meer naar elkaar toe groeien. Lang voordat onze medewerkers met hun reis naar het nieuw gekozen land beginnen, zijn de collega's daar er al op voorbereid. De mensen die daar verantwoordelijk voor het personeel zijn, zien het als vanzelfsprekend, dat zij eraan bijdragen dat de nieuwe medewerkers zich er vanaf de eerste dag thuis voelen, zowel op het werk als daarbuiten.

Een mentor uit het vakgebied begeleidt onze medewerkers daarbij en let erop dat deze zijn of haar kennis al vanaf het begin kan inbrengen en biedt te allen tijde een luisterend oor.

Wanneer de uitgezonden medewerkers terugkeren, hebben zij gedurende de gehele tijd deel uitgemaakt van hetzelfde netwerk waartoe ook hun thuisorganisatie behoort. Dit netwerk zal u nu verder begeleiden. Hoe, is afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling, die u inmiddels heeft doorgemaakt. Al op het moment waarop de medewerker wordt uitgezonden, wordt een mentor uit het vakgebied aangewezen, die hem of haar actief bij de planning van de beroepsmatige verdere ontwikkeling zal ondersteunen.

Natuurlijk komt het uiteindelijk op iedere afzonderlijke medewerker zelf aan, zowel op de vaktechnische als sociale vaardigheden. Het belangrijkste blijft echter de persoonlijke betrokkenheid – maar dat heeft u met uw belangstelling voor een verblijf in het buitenland al bewezen!

Hier vindt u een overzicht van het wereldwijde netwerk van Knorr-Bremse AG en haar dochterondernemingen:

Neem contact met ons op

Voor vragen en wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Share